En utav Sveriges bästa utbildare i alkohollagen!

När du väljer oss får du en lärareledd utbildning under 2 dagar där vi går ingenom hela alkohollagen i enlighet med FHM, www.folkhalsomyndigheten.se, tidigare måldokument. Att träffas fysisikt under utbildning tillsammans med andra restaurang ägare är oslagbart. Möjligheten att ställa frågor och höra andra kursdeltagares frågor vilka man kanske inte själv tänkte på innan kurstillfället. Vi lär er alkohollagen och dess bestämmelser både inför kunskapsprovet men framförallt för din verksamhet när du väl har fått ditt serveringstillstånd. Varmt välkommen till oss på Educator!

Anmäl dig idag!
Varmt välkommen

Vilka är vi?

Vår målsättning är att ge Er den bästa kunskapen i Alkohollagen så att Ni klarar kommunens/FHM:s kunskapsprov vid första testtillfället! Enligt aktuell officiell statistik visar det sig att många inte klarar testet, troligtvis kan det vara personer som inte alls genomför någon kurs men hoppas på att klara det ändå, (att på egen hand chansa kan bli både mycket dyrare och kan ta avsevärd längre tid och man kan inte starta verksamheten som man tänkte ifrån början). Om någon av våra kursdeltagare inte klarar testet vid första provtillfället så har ni möjlighet att komma vid vårt nästa kurstillfälle för en repetition och då inom 6 månader ifrån kurstillfället då man deltog, i annat fall få man betala ny kursavgift. För att Ni ska klara testet erbjuder vi Er vår 2-dagars kurs i svensk alkohollagstiftning, om Ni "klickar" högst upp finner Ni både olika kursorter och datum. Om Ni jämför med andra utbildningsanordnare så kontrollera att deras kurser också håller en god standard. Alla våra kurser är lärarledda som garanterar en mycket god och hög kvalité och framförallt en miljö som bara kan skapas i ett fysiskt möte där bransch kollegor träffas och delar erfarenhet samt kan ställa frågor och få direkta svar. Inte mycket går att jämföras med lärarledda kurser, framför allt nya trevliga människor att diskutera med och på köpet få med sig all kunskap och övningsfrågor inför kunskapsprovet. Vår målsättning är att vara prisledande med en hög kunskapsnivå på våra kurser!

Snabb test i alkoholagen

Snabb test alkohollagen

bild2013_24Snabb test i alkohollagen helt fritt att testa! Om du bedriver försäljning eller jobbar med alkohol på ett eller annat sätt ska ni ha 100% på detta test. Lycka till!