Bolagsverket är utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande. Vi ska bidra till en enklare vardag för företag och företagande,
genom att identifiera behov, initiera och koordinera samarbeten kring förvaltningsgemensamma e-tjänster.

Bolagsverket har ett regeringsuppdrag att förenkla

I mars 2011 beslutade regeringen att ge Bolagsverket uppdraget att vara utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande.
Uppdraget innebär att vi ska samla myndigheter och andra berörda aktörer till gemensamma e-förvaltningsprojekt.

Syftet är att

  • identifiera företagarnas behov av e-tjänster
  • involvera de aktörer som krävs för att utveckla e-tjänsterna.

Vi ska fokusera på områden som upplevs betungande, är kostsamma eller som är de största hindren för tillväxt. Uppdraget ligger i linje med regeringens strategi för digitalt samverkande förvaltning, med målen enklare, öppnare och effektivare.

Utveckla e-tjänster och service över myndighetsgränserna

Företagarnas behov av e-tjänster och service löper ofta över myndighetsgränserna.
Vi behöver skapa tvärorganisatoriska processer för att överbrygga glappen mellan enskilda myndigheters uppdrag.

Redan idag finns ett antal framgångsrika samarbeten mellan myndigheter i syfte att förenkla för företagen. Som exempel kan nämnas myndighetssamarbetet Starta och driva företag med webbplatserna verksamt.se och minameddelanden.se.

Bolagsverkets roll i uppdraget

Bolagsverkets uppdrag innebär ett ansvar för att leda och koordinera utvecklingsarbetet. Men det här är ett lagarbete. Många aktörer behöver samverka och allt sker på frivillig basis. Det innebär ibland att myndigheter och andra aktörer kan behöva bidra i projekt som inte gagnar den egna verksamheten – men som bidrar till att förenkla för företagen i stort.

Lagarbete med många aktörer som behöver samverka

  • berörda myndigheter
  • relevanta statliga utredningar
  • kommuner och landsting
  • intressenter inom näringsliv, intresse- och branschorganisationer
  • berörda offentliga och privata aktörer.

Förenklat och minskat uppgiftslämnande

Ett utredningsarbete genomförs kring förenklat och minskat uppgiftlämnade. Målet är att hitta en lösning där myndigheterna kan hämta uppgifter från varandra, istället för att vända sig till företaget. Läs mer om förenklat och minskat uppgiftslämnande i menyn.

(Källa: http://bolagsverket.se/om/oss/utvecklingsmyndighet)

Beslut och rapporter

Här kan läsa mer om Bolagsverkets uppdrag och de lägessrapporter om det arbete som genomförts inom ramen för uppdraget:

Regeringsbeslut om utvecklingsmyndighet (2,6 MB)

Bolagsverkets, rapport nr.1 – Utvecklingsmyndighet (91 kB)

Bolagsverkets, rapport nr.2 – Utvecklingsmyndighet (2,6 MB)

Bolagsverkets, rapport nr.3 – Utvecklingsmyndighet (4,8 MB)

Avslutas i december 2014

Uppdraget som utvecklingsmyndighet avslutas i december 2014. De behov av samordning, stöd och styrning som identifieras under utvecklingsarbetet, kommer att lämnas över till regering och riksdag som underlag för beslut om hur myndigheternas arbete ska drivas framåt.

Kontaktpersoner på Bolagsverket

Hans Ekstål, koordinator för uppdraget som utvecklingsmyndighet
Telefon: 060-18 41 55 eller e-post: hans.ekstal@bolagsverket.se

Helena Morgonsköld, avdelningschef för e-samverkansavdelningen
Telefon: 060-18 43 52 eller e-post: helena.morgonskold@bolagsverket.se

Uppdaterad:
(Källa: http://bolagsverket.se/om/oss/utvecklingsmyndighet)

(Källa: http://bolagsverket.se/om/oss/utvecklingsmyndighet)

↑ Back to top

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.